Hoogstraten-Kempen

Opgericht dinsdag 25 maart 1986
Club 23556 - District 2140 - Nummer charter 0

De geboorte van een nieuwe club

Eind november 1984 gaf RC Turnhout groen licht aan Charles Verwaest met als opdracht een nieuwe club op te richten. De commissie’ uitbreiding’ gevormd door het kwartet van de drie Charles (Boks,Schrijvers,Verwaest) aangevuld met Paul Hoet moest de regio Kempen qua bevolking en beroepsactiviteiten doorlichten, om een geschikt territorium voor een nieuwe club te vinden.

Na een drietal verkennende vergaderingen, werd de officieuze start gegeven op 5 december 1985 in de Teniershoeve te Merksplas,7 leden vormden de kern waaruit een nieuwe club moest ontspruiten.

Officieel werd op 6 februari 1986 bij de stichtingsvergadering ‘Rotary Hoogstraten-Kempen’ boven de doopvont gehouden.

Een maand later eerste bestuursverkiezing , ‘founding father’Charles Verwaest zal als eerste voorzitter fungeren.

Nog enkele hoogtepunten:

  • Mei ’87 onze voorzitter Charles wordt aangesteld als Gouverneur van District 163 voor het jaar ‘88-‘89.
  • Oktober ’87 we ronden de kaap van 25 leden met als gemiddelde leeftijd 44 jaar.
  • November ’87: 1e herfstbal in de Teniershoeve en 1e Rotary week-end in Villers sur Lesse.
  • Mei ’88 RC Culemborg(Nederland) wordt onze zusterclub,op basis van wederzijdse historische banden.
  • Februari ‘ 89 eerste beroepeninfo-avond voor de laatstejaars studenten op het Spijker te Hoogstraten.
  • 13 april ’90 Johannes Passion van Bach o.l.v. Werner van Mechelen eerste van een reeks Passie- concerten in de Sint Katharinakerk.

Op 25 maart ontvangen we de officiële erkenning als club van Rotary-Internationaal,en zijn we nu één schakeltje in de keten van de 22.000 clubs wereldwijd,met meer dan 1.000.000 vrienden.

Tijdens de districtsconferentie in Hoei speldde Gouverneur Albert Depas het Rotary insigne op bij alle leden,een primeur in de annalen van district 163.

De maanden die nu volgen staan volledig in het teken van onze chartermeeting.

Dank zij een gedreven teamgeest wordt er een locatie,muzikale omlijsting en niet het minst de nodige sponsoring gevonden om dit evenement te laten doorgaan.

4 Oktober wordt het toetje op de taart met een schitterende,tot in de puntjes geslaagde, charteroverhandiging in de Hotelschool te Hoogstraten. De 21 stichtende leden mogen terecht met fierheid terugblikken op dit eerste hoogtepunt van hun kersverse club.

Op 8 januari 1987 werd in aanwezigheid van burgemeesters en pers een cheque van 400.000 BF,opbrengst van de chartermeeting, overhandigd aan Markdal,een dagopvangcentrum voor gehandicapten in onze regio.

 

Leden

Actieve leden 47
- Mannen 44
- Dames 3
Paul Harris Fellow 31
Club gasten 0
Ereleden 3
Andere contacten 3

Adres

Rotary Hoogstraten-Kempen

Minderhoutsestraat 1
2320 HOOGSTRATEN
België

Contact clubs

Bevriende clubs